درباره ما

ادیتیوم با هدف ارائه امکان ثبت تبلیغ با هزینه کم و اثربخشی زیاد و بدون پیچیدگی‌های فنی ساخته شده است. همچنین دیگر هدف ادیتیوم، حمایت کامل از تولیدکنندگان محتوا می‌باشد. بر این اساس در بین شبکه‌های همکاری در فروش، ادیتیوم کمترین میزان کارمزد را دارد.

شبکه همکاری در فروش

بازاریابی همکاری در فروش یک روش بازاریابی است که در آن کسب و کار به یک یا چند نفر که بازدید‌کننده یا مشتریانی را به کسب و کار ارجاع داده‌اند، پاداش می‌دهد. برای مثال سایت‌ها بر خریداران جدید هدیه یا مبلغی را به شخصی که معرفی را انجام داده پرداخت می‌کنند. شبکه همکاری در فروش، سایتی است که برنامه همکاری در فروش را اجرا می کند. این سایت واسط بین فروشگاه(تبلیغ دهنده) و ناشر(تبلیغ گیرنده) می باشد.

فروشگاه‌ها

فروشگاه شخصی است که با هدف افزایش سود در ازای هزینه اندک، تبلیغ خود را در شبکه همکاری در فروش ثبت می کند. فروشگاه در هنگام ثبت آگهی کمسیونی را در ازای هر فروش برای ناشر در نظر می گیرد.

مزایای ادیتیوم برای فروشگاه‌ها:

   فقط در ازای فروش محصول هزینه پرداخت می‌کنید.
   با هزینه کم می توانید محصولتان را تبلیغ کنید.
   اختیار کامل در تعیین نرخ کمسیون دارید و این نرخ ربطی به قیمت محصولتان ندارد.
   برای یک تبلیغ چندین بنر می‌توانید تعریف کنید.
   ارائه آمار کامل عملکرد تبلیغ
   در ادیتیوم از کوکی برای کسر کمسیون استفاده نمی‌شود.
راهنمای کاربری فروشندگان

ناشران

ناشر با هدف کسب درآمد در شبکه همکاری در فروش ثبت نام می کند. شبکه همکاری در فروش لینک های تبلیغ فروشگاه ها را که برای هر ناشر منحصر به فرد است در اختیار ناشر قرار می دهد. سپس ناشر لینک مربوطه را در وبسایت، شبکه اجتماعی یا دیگر فضاهای مجازی قرار می دهد. فرم تبلیغ یا به صورت لینک ساده و یا به صورت کدی که حاوی بنر است، می باشد.

راهنمای کاربری ناشران